Op 3 juli ’24 heeft Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek met trots het hashtagISO55001certificaat voor hashtagassetmanagement in ontvangst genomen!  Dit certificaat, uitgereikt door Kruno Grabovac van DIfAM Certification B.V., is een bevestiging van hun efficiënte en effectieve managementsysteem dat ze hebben ingericht om de assets in de openbare ruimte te beheren en onderhouden.

Maar wat zijn assets nou precies? Assets omschrijven we als activa, of bedrijfsmiddelen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Binnen het vakgebied van Van Dusseldorp gaat het om infrastructurele assets, zoals bijvoorbeeld verhardingen en rioleringen.

Met assetmanagement optimaliseren ze de balans tussen kosten, prestaties en risico’s van de assets. Hierbij streven ze naar het creëren van maximale waarde binnen het beschikbare budget. Ook maken ze inzichtelijk welk budget er nodig is om het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Gezien hun rol als dienstverlener is (datagedreven) samenwerken met de eigenaar van de assets essentieel voor succesvol assetmanagement.

W A A R ( D E ) V O O R J E G E L D