Diensten

Onze diensten: 

Certificering

Certificering

DIfAM Certification richt zich in op het certificeren van bedrijven tegen de norm, het interne kwaliteitssysteem en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Onze werkwijze kenmerkt zicht door:

 • Onpartijdigheid
 • Objectiviteit
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteit en deskundigheid van onze medewerkers

Onze expertise stelt ons in staat uw organisatie te certificeren tegen o.a. de volgende normen:

♦ ISO 55001
♦ NTA 8120
♦ ISO 9001
♦ De veiligheidsladder

Daarnaast kunnen we onze partners inzetten om uw bedrijf ook tegen de ISO 14001, ISO 45001, ISO  5000, ISO 27001, VCA, CKB, BCM, BRL te laten certificeren.

DIfAM is door de RvA (Raad van Accreditatie) geaccrediteerd voor kwaliteitssysteemcertificatie tegen de ISO 9001 norm.

DIfAM is door de RvA geaccrediteerd voor het certificatieschema NEN-ISO 55001 Assetmanagement.

DIfAM heeft getrainde medewerkers om audit uit te voeren voor de veiligheidsladder. 
Een audit op de Veiligheidsladder wordt uitgevoerd conform de NEN-EN-ISO/IEC 17021.

Kijk hier voor meer uitleg over onze certificeringen »

Gap Analyse

Met het uitvoeren van een GAP-analyse maakt DIfAM inzichtelijk wat het verschil is tussen de huidige situatie en de gewenste situatie bij een bedrijf.

Er zij hierbij twee producten die onafhankelijk getoetst kunnen worden:

 • Beoordeling gedocumenteerde systeem tegen één of meerdere normen.
 • Beoordeling werkelijke werkwijze binnen bedrijf ten opzichte van het gedocumenteerde systeem, de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de van toepassing zijnde norm(en).

Gap Analyse

Het eindresultaat is een rapportage/presentatie met bevindingen, kansen om op te verbeteren en inzage op welke norm paragraven de organisatie voldoet aan de gewenste norm.

Training en begeleiding

Auditeren is een vaardigheid!

DIfAM biedt trainingen op maat aan om interne auditoren voldoende inhoud en kennis te geven zodat de organisatie interne audits kan uitvoeren die toegevoegde waarde opleveren.

Iedere training bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

 • Het behandelen van de betreffende norm(en) en context.
 • Uitvoeren van gerichte oefeningen en rollenspellen met toepassing interview technieken.
 • Het voorbereiden van een audit en het maken van een auditplan.
 • De rapportage en het proces om bevindingen op te volgen en te beoordelen.
 • Het voeren van een geslaagde eindbespreking tussen auditor en geauditeerde en het management.

Van iedere training wordt certificaat van deelname afgegeven aan kandidaten die gehele training met goed gevolg hebben doorlopen.

Interne audits

Wanneer u als bedrijf kiest voor het uitbesteden van uw interne audit proces kan DIfAM dit voor u verzorgen. Er kan ook gekozen worden voor het deels uitbesteden van de interne audits.

DIfAM kan haar auditervaring desgewenst inzetten voor het uitvoeren van interne audits.  Interne audits zijn bedoeld om de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem, de bedrijfsvoering en de werkprocessen te beoordelen.

Uitgangspunt van het interne auditproces is om effectief de kritische processen te beoordelen. We geven graag onze visie op een effectief meerjarenprogramma.

Er wordt een verslag gemaakt waarin positieve punten worden benoemd, kansen voor verbeteringen worden aangegeven en afwijkingen worden gekoppeld aan de betreffende normparagraaf met onderbouwing.

DIfAM kan uw interne auditoren opleiden; een maatwerk benadering op basis van uw behoefte en  ervaring met interne audits.

Randvoorwaarden:

Wanneer u al gebruik maakt van DIfAM als certificerende instantie kan het mogelijk zijn dat we geen aanbieding mogen maken om de interne audits te verzorgen.