Over DIfAM

Even voorstellen

DIfAM (Dutch Institute for Asset Management BV) is opgericht in 2013 om de kwaliteitssystemen van onze opdrachtgevers te toetsen tegen de ISO 55001 en NTA 8120 normen, conform geldende wet- en regelgeving en voorschriften die daarbij hun risico’s beperken en hun bedrijfsprestaties kunnen verbeteren.

DIfAM BV is momenteel binnen Nederland één van de meest vooraanstaande onafhankelijke dienstverlener bij het  toetsen van managementsystemen, het verzorgen van trainingen en het certificeren tegen geldende kwaliteitsnormen zoals de ISO 9001, NTA 8120 en ISO 55001 normen. Ook wordt getoetst tegen de ISO 14001, ISO 45001 en SCL de veiligheidsladder.

Eigen certificaten

DIfAM is geaccrediteerd door de RvA (Raad voor Accreditatie). Hiervoor worden bij DIfAM accreditatieaudits uitgevoerd, waarbij wordt gekeken of wij volgens de normen auditeren, maar ook of de eigen processen op orde zijn.

ISO9001
ISO9001
ISO55001

ISO55001

Wij voeren audits uit conform de EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Afgegeven Normatieve documenten:    

 • Kwaliteitssysteemcertificatie ISO 9001 : Code 25 en 26
 • Certificatieschema voor NEN-ISO 55001 : Code 25 en 26

Kijk hier voor meer info over onze certificeringen >

Teams en ervaringen

De directie van DIfAM bestaat uit Kruno Grabovac en Peter Heeren.

Kruno Grabovac

Kruno Grabovac begon zijn carrière in Rotterdam. Na zijn studie Elektrotechniek behaalde hij zijn master Bedrijfseconomie aan de Economische Universiteit in Rotterdam.

Hij diende als lead manager op verschillende leidinggevende posities in de utiliteitssector.

Aanvullende ervaringen

 • Project- en Procesmanagement
 • QHSE-beheer
 • Assessor auditprocessen
 • HVK-Veiligheidskundige 
 • Bedrijfsadvisering
 • Implementatie van ISO9001, ISO55000, ISO45001 en NTA8120
 • Training en docent.
Peter Heeren

Peter Heeren

Peter begon zijn carrière in Rotterdam.   Na zijn studie Elektrotechniek behaalde hij aanvullende Hbo diploma’s in Nucleaire Stralingsdeskundigheid en Hoogspanningstechniek.

Als Manager Technische dienst in de Chemische sector heeft hij veel ervaring opgebouwd in het aansturen van teams om de betrouwbaarheid van Assets te borgen en te verbeteren.  

Aanvullende ervaringen

 • Project- en Procesmanagement
 • Assessor auditprocessen
 • Bedrijfsadvisering en Projectleider
 • Implementatie van ISO9001, ISO55000 en NTA8120
 • Training en docent.

Teams
Onze teams bestaan uit gemotiveerde, goedopgeleide en ambitieuze professionals. Er wordt op basis van uw bedrijfsprofiel een passend team samengesteld op uw behoeften.

Om dit te bereiken werken we naast onze vaste bezetting met een flexibele schil van “Freelance” medewerkers met veel bekendheid in het uitvoeren van audits binnen de scope van ons bedrijf.

Samenwerkingen

Wanneer er bij een klant de behoefte bestaat om één aanspreekpartner te hebben voor de gehele verzorging van de externe certificeringsaudits dan kan DIfAM hierbij een leidende rol nemen.

Voor een aantal klanten beheert DIfAM de contacten met meerdere certificerende instanties.

Voordelen om hiervoor te kiezen:

 • DIfAM heeft de kennis van de markt, certificaten en de wijze waarop audits moeten worden uitgevoerd.
 • Waar mogelijk worden (deels) gecombineerde audits uitgevoerd, waarmee de organisatie een lagere audit druk ervaren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de “High Level” structuur die bij een aantal normen gelijk is, waarmee een aantal processen gelijktijdig beoordeeld kunnen worden.
 • DIfAM werkt in principe samen met alle andere certificerende bedrijven.

Voor de volgende normen verzorgt DIfAM de overkoepelende aansturing:
ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 27001, ISO 55001, VCA, Veiligheidsladder.

Referenties