PWN Waterbedrijf Noord-Holland is door DIfAM gecertificeerd tegen de ISO 55001 norm. De audit is volgens planning verlopen. Alle kritische processen zijn beoordeeld en er zijn geen grote afwijkingen vastgesteld.