Op 9 en 10 November 2022 heeft de Raad van Accreditatie (RvA) als bevoegd gezag in Nederland DIfAM opnieuw gecertificeerd. Dit betekent dat de eerder afgegeven accreditaties tegen de ISO 9001 en 55001 bij voortduring door DIfAM mogen worden gebruikt om bedrijven te certificeren.