DIfAM heeft van BAM-infra de opdracht gekregen om een compliance audit uit te voeren ten behoeve van de Gebiedscontracten Zuid-Kennemerland IJmond, Midden Noord & DBO Zuid-Holland.