Filosofie

2

  • Goed assetmanagement is in onze visie het vinden van de juiste balans.
    Wij zien assetmanagement als een multidisciplinaire tak van sport, die bestaat uit een combinatie van techniek, informatica, risicomanagement, projectmanagement, organisatiekunde, financieel management en als laatste gezond verstand.
  • Wij benaderen Asset management vanuit een technisch-bedrijfskundige invalshoek en maken gebruik van normen, zoals PAS 55, NTA 8120 en ISO 55001.
    Dit stelt onze klanten in staat de bij assetmanagement betrokken disciplines (en dit zijn vaak afdelingen) samen te laten werken in effectieve en aanstuurbare processen.
  • In onze aanpak is nadrukkelijk aandacht voor de waarden van de organisatie. Financiën zijn  een belangrijke randvoorwaarde, maar andere waarden zoals veiligheid, milieu, duurzaamheid, betrouwbaarheid en imago zijn dit evenzeer.
    Goed assetmanagement is in onze visie het vinden van de juiste balans.